Tầm nhìn

           Đến năm 2025, Khoa Tài chính công trở thành:

  • Đơn vị đào tạo có uy tín cao ở khu vực Asean về tài chính công, quản lý thuế, thuế trong kinh doanh, quản trị hải quan – ngoại thương; được các nhà tuyển dụng nhận biết và đánh giá tích cực.
  • Đơn vị nghiên cứu được biết đến bởi các tạp chí quốc tế uy tín (scopus trở lên).
Sứ mệnh
  • Xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ viên chức có trình độ chuyên môn cao, có khả năng nghiên cứu tốt.
  • Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo bắt kịp tiêu chuẩn của các trường đại học hàng đầu thế giới và đáp ứng tốt nhất nhu cầu xã hội.
  • Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính công và quản trị công, đủ năng lực tham gia quá trình hội nhập chuyển giao toàn cầu.
Previous slide
Next slide
0

Giáo sư

0

Đề tài NCKH

0

Bài báo

0

Siinh viên